Outplacement

  • Når en virksomhed tager afsked med en medarbejder kan det være af mange årsager, men fælles er det, at medarbejderen rammes hårdt og det ønsker de fleste virksomheder ikke for deres medarbejdere, stort set uanset årsag til fratrædelsen/afskedigelsen.

  • Derfor tilbyder mange virksomheder i dag deres opsagte medarbejdere, at indgå i et forløb hvor de bliver hjulpet videre og mange medarbejdere takker ja til denne professionelle hjælp.

  • Det at have et andet menneske at tale med og som ved hvad det drejer sig om. Ikke mindst som man kan være 100% fortrolig med, et menneske der samtidig og hurtigt kan hjælpe en videre i arbejdslivet/karrieren.

  • Typisk er det træning i skrivning af ansøgninger, udfyldelse af CV, hvordan skal jeg forberede mig på den personlige samtale, hvordan og hvornår skal jeg være aktiv og holde mig orienteret.

 

Det at have en professionel sparring og rådgivning har enorm psykologisk effekt og kan hurtigt hjælpe den opsagte medarbejdervidere i livet.

 

Vi har igennem vor karriere opsagt medarbejdere på alle niveauer fra direktører til assistenter, derfor ved vi -hvor hårdt det rammer og hvor vi kan sætte ind.
Og ikke mindst jo før det sker, jo bedre og hurtigere kan vi gøre gavn!