pRIVATLIVSPOLITIK

Alle personoplysninger opbevares og behandles via Søsterselskabet Rekrutteringskompagniet A/S. Rekrutteringskompagniet har pr. 25. januar 2017 fået tilladelse af Datatilsynet til at behandle personoplysninger, med henblik på erhvervsmæssig bistand ved stillingsbesættelse.

Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til Rekrutteringskompagniet A/S behandler vi dine personoplysninger med henblik på at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores persondatabase.

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, der er relevante for den type stilling, der har din interesse. Du må således ikke medsende dit CPR-nummer, og vi vil ligeledes bede dig udlade oplysninger såsom f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit familieforhold eller lignende, der ikke er relevante i en ansættelsesproces.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

Rekrutteringskompagniet A/S behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler vi personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. Rekrutteringskompagniet A/S behandler ikke følsomme personoplysninger om dig såsom race- eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning og seksuel orientering.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er udelukkende til rekrutteringsformål, herunder at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil.

Modtagere af dine personoplysninger

Rekrutteringskompagniet A/S har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Dette drejer sig om følgende:

HR-Skyen – CV og ansøgning håndteres af deres system

Thomas International – testudbyder

Discover – testudbyder

Hogrefe – testudbyder

Disse databehandlere kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Rekrutteringskompagniet A/S og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne må således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en kunde hos Rekrutteringskompagniet A/S, vil vi udveksle dine personoplysninger med denne kunde. Kunden agerer i sådan situation som selvstændig dataansvarlig.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Dog vil dine oplysninger blive slettet efter 6 måneder med mindre du fortsat ønsker at være registreret i vores database. Du vil automatisk modtage en mail fra Rekrutteringskompagniet inden udløb de 6 måneder.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

  • at få indsigt i de personoplysninger, Rekrutteringskompagniet A/S behandler om dig
  • at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige
  • sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt)
  • ret til indsigelse

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig hos en tredjepart f.eks. LinkedIn, ved en online søgning m.v., og behandler disse personoplysninger uden, at du forinden har sendt os en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale. Hvis du herefter kommer i betragtning til en relevant stilling, vil du blive kontaktet telefonisk eller via mail og i den forbindelse blive oplyst nærmere om behandlingen af dine personoplysninger. Uanset om du i det tilfælde vil blive bedt om at indsende en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale, vil alle ovennævnte principper ligeledes gælde for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med denne proces.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne af privatlivspolitikken betragtes som væsentlige, vil du blive udtrykkelig informeret herom f.eks. på Rekrutteringskompagniets hjemmeside.

Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik:

Opdateret maj 2018

Inuitrecruitment er et rekrutteringsbureau i Grønland og Danmark, der også hjælper med headhunting, HR-udvikling og outplacmentforløb. Du finder vores grønlandske konsulenter og afdeling i Nuuk og vores 2 danske afdelinger i Køge og Sorø.  

Rekruttering

Når du leder efter en ny medarbejder eller leder, skal du selvfølgelig finde den rigtige 1. gang – få professionel hjælp til rekrutteringsforløbet

Hvad koster en fejlansættelse?

Hvordan undgår man fejlansættelser, og hvad er omkostningerne, hvis skaden er sket?

Headhunting

Søger du en helt specifik profil til en stilling? Skal rekrutteringen foregå diskret? Vores headhuntere er eksperter i at finde ledere og medarbejdere til Grønland og Danmark

HR udvikling

Har du og dine medarbejdere behov for et skub fremad, så lad os hjælpe jer med udvikling og vækst. Vi hjælper med flere forskellige HR-opgaver

Kompetence-udvikling

Er kompetenceudvikling nødvendigt? JA… Det sikrer, at virksomheden holdes konkurrencedygtig og når sine mål. Vi hjælper både med individuelle forløb og gruppeforløb

Se ledige stillinger

Se ledige stillinger i Grønland og Danmark her. Du kan også uploade dit CV til vores jobbank.

Se ledige stillinger

Kompetence-udvikling

Hvad koster en fejlansættelse?