Suliffiup avataani inuuninni illersorneqarnissannut politikkerput

inuitRecruiment-i ulloq 25. januar 2018 Datatilsynemiit inuussutissarsiutigalugu atorfinititsiniarnermut suliaqartarnermut atatillugu inunnut ataasiakkaanut paasissutissanik suliaqarnissaminut akuersissummik pissarsinikuuvoq.

InuitRecruitment-imut CV-it, suliffimmut qinnuteqaatit allalluunniit paasissutissat nassiukkaangakkit, paasissutissat nassiussatit suliffimmik illit piginnaasannut naleqqutumik nassaarniarnitsinnut atortarpagut. Illit inuttut paasissutissat nassiussatit soorlu CV-it, suliffimmut qinnuteqaatit il.il. toqqorsivitsinnut inunnut tunngasuteqartunut toqqorsivigisatsinnut toqqortarisarpagut.

Inussiarnersumik qinnuigissavatsigit CV-mik iml. atorfimmut qinnuteqaammik nassiussiguit taamaallaat paasissutissat uagutsinnut nassiussatit tassaassasut atorfimmut soqutigisannut atatillugu paasissutissat pisariaqartut. Imaappoq paasissutissat atorfinititsiniarnermut attuumassuteqanngitsut soorlu inuttut normut CPR normu, peqqissutsinnut paasissutissat, ilaqutariinnikkut inissisimaneq assigisaalluunniit ilanngunneqassanngillat.

Illit pillutit paasissutissat suut, sunalu siunertaralugu suliarisarpagut?

InuitRecruitment-imi paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut suliarisartakkavut makkuupput: CV-ni iml. Atorfimmut qinnuteqaatinnut paasissutissat tunniussatit ilanngussatillu, soorlu ilinniarsimaninnut uppernarsaatit, inuit suleqatigisimasatit attavigineqarsinnaasutut paasissutissiissutigisatit il.il. Ilanngullugu paasissutissat allamiit ujartukkavut soorlu LinkIn, qarasaasiakkut qinnuteqaat nassiussimasaq iml. Sulisitsisorisimasamiit paasissutissat suliarisarpavut. InuitRecruitment-ip paasissutissat mianernartut ilinnut tunngassuteqartut makku suliarineq ajorpagut: Ammip qalipaataanut, sumiuussutsimut, suminngaanneernermut, suiaassutsimut, politikkikkut iml. upperisamut sorlermut atasuunermut tunngassuteqartut.

Illit pillutit paasissutissat suliarisartakkavut ataasiinnarmik siunertaqarput, tassalu sulisussarsiuussinermik iml. ilinnut piginnaasannullu tulluartumik atorfissarsiuussinermik.

Paasissutissanik ilinnut tunngasunik pissarsisartut

InuitRecruitmentimi paasissutissanik passussisinnaasunik akuersinikuuvoq, uagut sinnerluta sulianik aaliangersimasunik suliaqartartussanik. Paasissutissanik suliaqartartut paasissutissanik ilinnut inuttut tunngassuteqartunik takusaqarsinnaassapput, paasissutissanillu takusaqarsinnaasut ukuupput:

  • HR-Skyen – tassani CV-it qinnuteqaatillu suliaqarfigineqartarput
  • Thomas International – Misissuutinik atorfinititsiniarnermut tunngasuteqartunik nioqquteqartartoq
  • Discover – Misissuutinik atorfinititsiniarnermut tunngasuteqartunik nioqquteqartartoq
  • Hogrefe – Misissuutinik atorfinititsiniarnermut tunngasuteqartunik nioqquteqartartoq

Paasissutissanik pissarsisartut qulaani taakkartorneqartut inatsisit malillugit paasissutissat ilinnut tunngassuteqartut taamaallaat pissarsiarisinnaavaat suliaralugillu InuitRecruitmentimiit uppernarsaateqarlutik suliassamik suliakkinneqarsimagunik, suliassap siunertarisaa InuitRecruitment-ip suliakkiissutaa malillugu naammassiniarlugu.

InuitRecruitmentimi pisisartutta ilaasa atorfimmut inuttalerniagaanut atatillugu piukkunneqartut ilagippatsit, paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut pisisartorisatsinnut avitseqatigiissutigissavagut/tunniutissavagut. Pisisartorput tassani pisumi nammineerluni immikkut paasissutissanut akisussaaffilittut inissisimassaaq.

Paasissutissat toqqorsimasarnerisa sivisussusaat

Paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut toqqortarissavagut, qulaani siunertap taaneqartup naammassineqarnissaata tungaanut. Taamaattorli paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut qaammatit 6-it qaangiunneranni nunguterneqartassapput, illit nammineq piumasarisannik paasissutissanik toqqorsivitsinni sivisunerusumik inissisimanissaat kissaatiginngikkukku. Paasissutissaasivitsinniit qaammatit 6-it qaangiutsinnagit mail-imik automatiskemik nassiussamik pissarsissaatit.

Illit paasissutissaasivitsinni nalunaarsorsimasutut pisinnaatitaaffitit

Nalunaarsorsimatillutit arlalialunnik pisinnaatitaaffeqarputit Pisinnaatitaaffigaat:

  • Paasissutissat suut ilinnut inuttut tunngassuteqartut InuitRecruitment-ip suliarinerai paasisaqarfigissallugu
  • Paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut eqqunngippata eqqortunngortinnissaat
  • Paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut nungutertinnissaat piumasaqaatit aaliangersimasut naammassineqarsimappata (puigorneqarnissamut pisinnaatitaaffik)
  • Maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffik

Paasissutissiinissamut pisussaaffik, paasissutissat ilinniit pisimanngikkutsigit

Ilaatigut ima pisoqarsinnaasarpoq allaminngaanniit/paasissutissanik aallerfimmiit pingajuusumiit soorlu LinkedIn-miit, qarasaasiakkut ujarlerfinniit allaniilluunniit aallertarluta, illit siuningaaniit CV-nik, atorfimmut qinnuteqaammik iml. paasissutissanik allanik nassiussinikuunngikkuit. Taamaalisoqartillugu atorfimmullu aaliangersimasumut piukkunnarsinnaasutut nalilerneqartillutit oqarasuaatikkut iml. mailikkut attavigissavatsigit, tassanilu paasissutissat ilinnut inuttut tunngassuteqartut qanoq suliarineqassanersut paasitinneqassallutit. Qanorluunniit pisoqaraluarpat, soorlu CV-nik, atorfimmut qinnuteqaammik iml. paasissutissanik allanik nassiusseqqullutit qinnuigineqaruit, ilinnut inuttut paasissutissat tunngassuteqartut qulaani allassimasut malillugit suliarineqassapput.

Suliffiup avataani inuunermut politikkerput allanngussappat

Una Suliffiup avatani inuunermut politikkerisarput ataavartumik nutarterneqartassaaq, assersuutigalugu inatsisitigut allannguisoqartillugu. Suliffiup avataani inuunermut politikkerput tamatigut qanga kingullermik nutartersimanersoq takuneqartuaannarsinnaavoq. Isumaqarutta Suliffiup avataani politikkitsinni allannguut annertuujusoq, tamassuminnga ersarissumik kalerrinneqarumaarputit, soorlu nittartagarput www.inuitrecruitment.gl aqqutigalugu.

Inuttut inuunermut politikkerput ulloq una kinngullermik nutarterneqarpoq

Maj 2018

Outplacement-inut ikiortigit, HR-inut piginnaasanullu ineriartortitsinernut kiisalu headhunting-imut sulisussarsiornissamullu.

Sulisussarsiorneq

Sulisussarsiorninni ilisimasalinniik ikiorneqarit, nutaamik aqutsisussarsiornerit imaluunniit suleqatissarsiornerit siullermeerninni soorunami nassaarisariaqarpat

Kukkusumik atorfinitsitsineq qanoq akisutigaa?

Kukkusumik atorfinitsitsisinnaanerit qanoq pinngitsoortinneqarsinnaappat, taamaattoqarsimappallu qanoq akisutigaa.

Headhunting

Atorfimmut immikkut pisinnaasalimmik ujaasiviit? Headhunter-itta pikkoriffigaat Nunatsinni aammalu qall. Nunaanni ujaasineq

HR-imi inerisaaneq

Sulisutillu pisariaqartippisiuk siumut ingerlariaqqinnissarsi? Ikiorsinnaavassi annertusarnissassinnut

Piginnaasanik ineriartorneq

Piginnaasanut ineriartornissaq pisariaqarpaa? AAP… tamannami unammillersinnaanermut nukittoqqutaassaaq minnerunngitsumillu anguniakkanut angusaqartitsissalluni. Ingerlaarnissinni ataasiakkaarinernik imaluunniit eqimattakkaanut ikiuussinnaalluarpugut.

Atorfiit inuttassarsiuussat

Kalaallit Nunaanni aammalu Qall. Nunaanni atorfiit inuttassarsiuussat maana takukkit. Toqqorsivitsinnut CV-it uploadersinnaavat

Atorfiit inuttassarsiuussat

Piginnaasanik ineriartorneq

Kukkusumik atorfinitsitsineq qanoq akisutigaa?